Haber Detayı
14 Nisan 2015 - Salı 11:09
 
AK Parti'nin Oylarında Büyük Düşüş Var!
Metropoll Araştırma Merkezi Başkanı Özer Sencar, seçimlere 2 ay kala partilerin oy oranlarını açıkladı. AKP'nin oylarında büyük düşüş var.
Siyaset Haberi
AK Parti'nin Oylarında Büyük Düşüş Var!

Metropoll Araş­tır­ma­’nın, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ge­çen ay 2 bin 500 kişiyle yaptığı an­ke­tin so­nuç­la­rı açık­lan­dı.

So­nuç­la­rı, Twit­ter’­dan du­yu­ran Özer Sen­car,

AK­P’­nin yüz­de 41.7,

CHP’­nin yüz­de 27.7,

MHP’­nin yüz­de 17.4,

HDP’­nin ise yüz­de 10.4 oy ora­nı­na ula­şa­ca­ğı­nı id­di­a et­ti.

Sen­car, “Bu oran­la­ra gö­re mil­let­ve­ki­li da­ğı­lı­mı ko­nu­sun­da ça­lış­ma­nız var mı?” so­ru­su­na verdiği ya­nıt­ta AK­P’­nin 261, CHP’­nin 141, MHP’­nin 90, HDP’­nin ise 58 san­dal­ye ka­za­na­ca­ğı­nı yaz­dı. Ya­ni AKP tek ba­şı­na hü­kü­met kurmak için 276 olan milletvekili sayısına ula­şa­mı­yor.

“TAYYİP BEY HER ŞEYİ YAPABİLİR…”

Sen­car, başkanlık sistemine halkın yüz­de 32’si­nin, AK­P’­ye oy ve­ren­le­rin ise yüz­de 54’ü­nün des­tek ver­di­ği­ni söyledi. Sen­car, AK­P’­nin ken­di seç­me­ni­nin bi­le an­cak ya­rı­sı­nı ik­na ede­bil­di­ği­ni be­lirt­ti. Sen­car, “AK­P’­den ko­pan 8 pu­an­lık kit­le­nin, 4,5-5 pu­anı­nın MHP’­ye, 2 pu­anı­nın HDP’­ye git­ti­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Tay­yip Be­y’­in, MHP’­ye gi­den­le­rin bir kıs­mı­nı ge­ri çek­mek için elin­den ge­len her şe­yi ya­pa­ca­ğı­nı bi­li­yo­rum” de­di.

Kaynak: Sözcü-Aktif Haber

Kaynak: Editör: Flas Gazetesi
Etiketler: Metropoll, Araştırma, Merkezi, Başkanı, Özer, Sencar, seçimlere, 2, ay, kala, pa
Yorumlar
Haber Yazılımı