Haber Detayı
01 Ekim 2019 - Salı 13:32
 
Mamak Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Mamak Belediyesi Meclis Toplantıları bugün başlıyor. Belediye Mali Bütçesi'nin de görüşüleceği Ekim Ayı Meclis Toplantısının gündemi aşağıdaki gibidir.
Mamak Haberi
Mamak Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

 1. Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 34/a maddesi gereği 2020-2024 yıllarını kapsayan Mamak Belediyesi Stratejik Planına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 3. Belediyemiz 2020 yılı İdare Performans Programına ilişkin Başkanlık Yazısı..
 4. Belediyemiz 2020-2021-2022 Mali Yılı Bütçesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 5. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyonu Hizmeti, Haşere ile Mücadele ve Çevre İlaçlama Hizmeti,Cenaze Hekimliği Hizmet alımı işinin ihalelerinin 01.01.2020 - 31.12.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde yapılabilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 6. GSM İstasyonu Sözleşme Feshi ve Yeniden Kiralama sözleşmesi yapılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 7. Belediye Meclisi tarafından belirlenecek bir heyetle 10-15 Ekim 2019 tarihleri arasında Bosna Hersek Cumhuriyeti şehirlerinde düzenlenecek olan etkinliklere katılım sağlanmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 8. 3. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması için STK’larda Kadın Birliği Platformu ve Belediyemiz arasında işbirliği protokolü yapılması yönünde Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 9. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan araçların hibe ya da kiralama yolu ile temin edilerek adı geçen idareye tahsis edilebilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 10. Belediyemiz harcamalarında kullanılmak üzere İller Bankası nezdinde 15.000.000,00 TL’ye (onbeş milyon lira) kadar anapara ve 48 ile 60 aya kadar hesaplanacak faizi kadar nakit kredi kullanılmasına ilişkin Başkanlık Yazısı.
 11. Belediyemizin memur kadrolarında İptal-İhdas yoluyla yapılacak değişiklik, yükselme ve sınıf değişikliklerini içeren cetvellere ilişkin Başkanlık Yazısı.
 12. Belediyemizin memur kadrolarında İptal-İhdas yoluyla yapılacak değişiklik, yükselme ve sınıf değişikliklerini içeren cetvellere ilişkin Başkanlık Yazısı.
 13. Mamak Belediyesi Çocuk Konuk Evlerinin kuruluş işleyiş usul ve esasları hakkında yönetmeliğe ilişkin Başkanlık Yazısı.
 14. Kartaltepe Mahallesi 50929 Ada Park Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tavsiyesi ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifine ilişkin 20 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 15. Kültürel etkinliklerimizin yapılabilmesi için İmar Planında Kültür-Sosyal Tesis alanı olarak düzenlenmiş olan Mamak İlçesi Şahintepe Mahallesi 36502 ada 7 parselde kayıtlı alanın Kültür Merkezi olarak yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkında 21 Sayılı  Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
 16. İlçemiz esnafının işyeri ruhsatları konusundaki sorun ve aksaklıkların çözümüne ilişkin 10 Sayılı Esnaf Komisyon Raporu.
 17. İlçemiz sınırları içerisinde ikamet edipte ilgili yasa gereği belediyemizden yardım talebinde bulunan askerlik görevini yapmakta olan Mehmetçiklerimizin ailelerine yapılan yardımlar konusunda araştırma yapılmasına ilişkin 10 Sayılı  Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
 18. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın belediyemizden beklentilerinin neler olduğuna ilişkin 7 Sayılı Yaşlı Kimsesizler ve Sosyal İşler Engelliler Komisyon Raporu.
 19. Belediye Meclisimizce alınan karar gereği hangi birimlerin hangi ücret tarifeleri uyguladıkları ve anılan tarifelerin yasal dayanakları konusunda araştırma yapılmasına ilişkin 7 Sayılı Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
 20. Vatandaşlarımızın, belediyemizin yapmış olduğu altyapı hizmetlerinin hangilerinden bedel karşılığı faydalandığı konusunda bir araştırma yapılmasına ilişkin 8 Sayılı Alt Yapı Komisyon Raporu.
 21. Belediyemizin düzenlemiş olduğu “Yaz Akşamı Eğlenceleri” hizmetinden vatandaşlarımızın özellikle de çocuklarımızın memnuniyet ölçümlerinin yapılarak, anılan etkinliğin daha da iyileştirilmesi için yapılacak çalışmalara ilişkin 8 Sayılı Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 22. İsimlendirilmesi belediyemiz yetkisinde olan yerlerin isimlendirilmesi konusunda standart belirleme çalışmasına ilişkin 9 Sayılı İsimlendirme Komisyon Raporu.
 23. Kurumsal vizyonumuz gereği toplam kalite yönetimi içinde insan kaynaklarının yani kurumumuzun her düzeydeki çalışanları arasındaki diyaloğun en üst seviyede anlaşılır olması gerekmekte olup, bu anlamda insan kaynakları yönetimi, insan kaynakları planlaması, personel seçimi, personelin geliştirilmesi, değerleme ve ücretleme ve çalışma ilkelerinin düzenlenmesi konularında çalışma yapılmasına ilişkin 11 Sayılı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
 24. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mandıralar ile ilgili çalışma yapılarak modern usullerle hayvancılık yapmaları konusunda hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bilinçlenmeleri için çalışmalar yapılmasına ilişkin 8 Sayılı Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu.
 25. Muhtarlıklar Müdürlüğünün muhtar talepleri ile ilgili son bir yıl içerisinde yapmış olduğu faaliyetlerine ilişkin 6 Sayılı Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
 26. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın dinlenmek için kullandıkları park ve rekreasyon alanlarında zararlı maddelerin kullanımının bertaraf edilmesi ile ilgili alınacak tedbirler bağlamında, riskli park ve rekreasyon alanlarının tespiti ile bu alanlarda yapılması gereken çalışmaların araştırılmasına ilişkin 7 Sayılı Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 27. Belediyemizin önümüzdeki beş yıl için yapmayı planladığı yatırımlar ile bütçe imkanları konusunda araştırma yapılarak bahse konu yatırımların gerçekleşme hedefleri konusunda çalışma yapılmasına ilişkin 8 Sayılı Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
 28. Belediyemiz birimlerine katkıda bulunmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları için bütçe ayrılması mümkün mü, mümkünse bütçe ayrılması durumunda katkısının ne olacağı konusunda araştırma yapılmasına ilişkin 9 Sayılı AR-GE Komisyon Raporu.
 29. İlçemizde bulunan riskli yapıların tespit edilerek son bir yıl içerisinde usulüne göre yıktırılan riskli yapılara ilişkin 10 Sayılı Kent Estetiği Komisyon Raporu.
 30. Gençlerimizin ilçemiz sınırları içerisinde bulunan kütüphanelerden yararlanma imkânları ile gençlerimize kitap okumayı teşvik için yapılan çalışmalara ilişkin 6 Sayılı  Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
 31. Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak yapılacak çalışmalara ilişkin 7 Sayılı  Dış İlişkiler Komisyon Raporu.
 32. Tüketiciler olarak vatandaşlarımızın imar, planlama, temizlik, kültürel vb. konularda nasıl bir belediyecilik istediklerine ilişkin 7 Sayılı  Tüketici Hakları Komisyon Raporu.
 33. Mamak’a ne tür sağlık organizasyonlarının yapıldığının ve eksikliklerinin neler olduğuna ilişkin 9 Sayılı Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 34. Mamak’ta kadın emeği evlerinin yapılmasına ilişkin 9 Sayılı Eğitim Kültür ve Halkla İlişkiler Komisyon Raporu.
 35. Gülveren Mahallesi Arif YALDIZ Caddesinde bulunan Galata Cafe Bistro önünde yer alan Vale Klübesine çekilen elektrik hattına gerekli izolasyonun yaptırılmasına ilişkin 9 Sayılı  Alt Yapı Komisyon Raporu.
 36. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan çöp konteynırlarının tekerlerinin kırık veya ezik olmasının yarattığı kullanamama sorununa dair gerekli tamirlerin yapılmasına ilişkin 8 Sayılı  Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
 37. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan park ve koşu yollarındaki spor aletlerinin düzenli olarak kontrol edilerek gerekli tamir ve bakımlarının yapılmasına ilişkin 7 Sayılı Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
Kaynak: Editör: İbrahim Keskin
Etiketler: Mamak, Belediyesi, Ekim, Ayı, Meclis, Toplantısı, Gündemi,
Yorumlar
Haber Yazılımı