Yazı Detayı
06 Haziran 2020 - Cumartesi 20:17
 
KAMU İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR
Muhammed Emin Tıktepe
memintiktepe@gmail.com
 
 

Merhaba değerli okurlar, geçen hafta sizlere İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Bu hafta ise İş Hukukunun devamında etkisini sürdüren 4D kamu işçileri statüsünden ve bu statüde çalışan ASDEP hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

4D KAMU İŞÇİLERİ

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılanlar geçici işçilerdir.

4 D statüsüne sahip olan işçiler hala çeşitli özlük hakları ile ilgili yeterli bilgiye sahip değildir. 4 D kapsamında çalışan işçiler, 4587 sayılı İş Kanunu hükmüne tabi olarak çalıştırılır, ancak bazı özlük haklarında 657 sayılı kanunundan da yararlanmaktadırlar. Peki, 4 D işçi özlük kadrosu özlük hakları nelerdir gelin onlara göz atalım.

4D İŞÇİ KADROSU ÖZLÜK HAKLARI NELERDİR?

Yıllık ücret izin hakkı, Kıdem tazminatı hakkı, Haftalık çalışma saati, Kadın işçilerin hakları (doğum), Mazeret İzini hakkı, Evlilik izni, Babalık izni, Ölüm izni, Engelli çocuk izni vb.

4D KADROSUNA GEŞEN İŞÇİYE ÖDENEN YARDIMLAR NELERDİR?

İkramiye, Çocuk Yardımı, Yemek Yardımı, Yakacak yardımı, Bulaşıcı Hastalık ve Risk Primi, Evlilik Yardımı, Bayram Yardımı, Okul yardımı, Silah Tazminatı, Direksiyon Primi, Afet Yardımı, Ölüm Yardımı, Askerlik Yardımı, Doğum yardımı, Kesilen Rapor Paralarının Ödenmesi, Gece Çalışması ödemesi vb.

Bu haklar ile birlikte 4D’li çalışanların hak ettikleri durumlar söz konusu olduğu gibi hak edemedikleri durumlarda mevcuttur. Bunları sıralayacak olursak; Tayin hakkı, Enflasyona göre maaş artışının olmaması, aynı işi yapmalarına rağmen mesai arkadaşları ile statü farklarının olması ki bu (Kamu İş barışını bozmaya sebebiyet veren bir durumdur.), aynı kurumda mesai yapan çalışanlardan farklı iş gücüne sahip olmaları (hem ASDEP saha çalışması hem de kurumun genel iş ve işlemlerini yürütmektedirler.) Bunlara ek olarak VEFA Destek Projesi, Covid-19 günlerinde Psiko-sosyal destek, 5395 ÇKK 5.1/a kapsamında hakkında danışmanlık tedbiri verilen çocuk ile ilgili danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi sebebiyle görev verilmesine rağmen 657’ye tabi olanların Ek-49 ödeneğine hak etmelerine rağmen 4D’li çalışanların buna hak edişlerinin olmaması ve diğer nedenler olarak sıralayabiliriz. Temelinde incelediğimiz bu ayrımlar dolayısıyla elde edilecek hakların verilmesi yolunda büyük adımlar atan ASDEP uygulamaları ile ilgili bilgiler vermek isterim.

ASDEP NEDİR?                                                                  

ASDEP, Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyacının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir uygulamadır.

KİMLERDEN OLUŞUR VE NE İŞ YAPAR?

ASDEP görevlileri Sosyal Hizmet, Sosyoloji Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından 2016 ve 2017 yıllarında KPSS puan üstünlüğü ile Bakanlık komisyonunca gerçekleştirilen mülakat ve güvenlik soruşturması sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları alım şekline uygun olarak Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevlendirilmek üzere istihdamı gerçekleştirilmiştir.

 ASDEP personeli, devletin imkanları ile ihtiyaç sahibi aileleri buluşturur. Öncelikle riskli bölgelerden başlanılarak dezavantajlı kesimdeki bireylerin ihtiyaçlarının tespiti ve bu bireylerin ne tür sosyal hizmet modeline ihtiyaç duyduklarını planlayarak, gerekli çalışmalar yerine getirirler. Ayrıca tespit ve uygulamanın planlanmasının ardından rehberlik, danışmanlık hizmeti esaslı çalışmalar yürütülerek vatandaşlar ile kamu kurumları arasında köprü görevi yapmak ile birlikte, insanların hızlı şekilde kamu kaynaklarına ulaşmalarını sağlarlar.

ASDEP’İN YASAL DAYANAĞI NELERDİR?

ASDEP Görevlileri, 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan "696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki 4/D statüsü olan kamu işçisi olarak kadroya geçirilmiş ilerleyen süreçlerde planlanacak olan ASDEP Görevlisi istihdamı 21.06.2018 tarihli Resmi Gazete de 2018/11809 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Daire Esaslar"  da yapılan değişiklik ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B statüsünde istihdamı sağlanması planlanmaktadır.

ASDEP PERSONELİNİN KARŞILAŞTIĞI VE ÇÖZÜME KAVUŞMASINI BEKLEDİĞİ HUSUSLAR.

Bu huşulara değinirken bu alanda aktif olarak çalışan Sosyal Hizmet Uzmanı Sayın Cengiz Bağdat’ın görüşlerini kabul etmek ile birlikte bu görüşleri siz kıymetli okurlar ile paylaşmak isterim:

Bilindiği üzere Kamu Kurum, Kuruluşlarında, Belediyelerde ve KİT'lerde işçi ve memur statüsündeki personeller ile işler yürütülmektedir. Memur statüsünde değerlendirilenler unvanlarını kullanmakta ve çalıştıkları yerlerde şef, müdür, müdür yardımcısı gibi makamlara yükselebilmektedirler. Buna karşın işçi statüsünde değerlendirilenler ise terfi ve görevde yükselme gibi özlük haklarından faydalanamamaktadırlar. Üniversite mezunu olmamıza rağmen işçi statüsünde olduğumuzdan dolayı çalıştığımız kurum bizi istediği yerde ve pozisyonda işçi olarak çalıştırabilmekte, bu durumda bazen keyfi uygulamalara sebebiyet vermektedir. Bununla birlikte memur statüsünde çalışan personeller ise meslek ve unvanı gereği olan müdürlüklerde ve pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Mevcut ASDEP Görevlileri işçi statüsünde görev yapmasından dolayı yukarıda da bahsedildiği gibi tayin, nakil, geçici görev vb. özlük haklarından faydalanamamaktadırlar. ASDEP görevlileri arasında, başka bir kuruma tayin ve atama durumu olmadığından eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayan ailelerde bulunmaktadır. Bugüne kadar ASDEP personelleri olarak deprem, Covid-19 Salgını gibi ülkemizi derinden etkileyen ve halen etkilerini sürdüren bu süreçlerde vatandaşlarımızın her ihtiyacı için en önde ve özveriyle çalışan, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olan, kadın, çocuk, engelli gibi ihtiyaç sahipleri olarak nitelendirilen vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çözüm bulan, verilen her türlü görevi layıkıyla yerine getiren mevcut ASDEP görevlilerini memuriyet kadrolarına alarak haksızlığın önüne geçilmelidir. Böylelikle yapılan haksızlık uzun bir aradan sonra düzeltilmiş ve aynı eğitimi almış personeller arasındaki farklılıklar da kalkmış olacaktır. ASDEP görevlisi işçiler olarak, gerekli yasal düzenlemenin yapılarak statü değişikliği ile memur kadrolarına geçmemiz gerekliliğini ve mağduriyetimizin giderilmesi hukuken yerinde ve doğru bir karar olacaktır.

SONUÇ OLARAK

Tüm bu sıraladığımız hususlar doğrultusunda, Kamu kurumlarındaki 4D’li personellere yönelik eşitsizliklerin önüne geçilmesi için ciddi çalışımların yapılması gerekmektedir. Çalışmalarla ilgili 4D’li personellerinin durumlarıyla ilgili son zamanlarda haberlere konu olan ve 2020 yılının Ekim ayında yapılması planlanan Toplu İş Sözleşmesine dahil edilmesi söylemleri geçmektedir. Bu söylemler gerçekleşecek olursa, yukarıda da bahsetmiş olduğum personeller arası eşitsizliklerin giderilmesi (tayin hakkı, maaş iyileştirilmesi vb.) açısından önemli adımlar söz konusu olacaktır. Ya da 4D statüsünde çalışanların 657 Devlet Memurları kadrosuna dahil edilerek aynı kurumda aynı işi yapan personellere eşit haklar verilerek çalıştırılması fikrimce yerinde bir karar olacaktır. Aksi taktirde herhangi bir çalışma yapılmadığı taktirde, 2023 yılına kadar bu sorunlar devam edecek, çalışanlar arasında gruplaşmalar vb. diğer sorunların meydana gelmesi olası olacaktır. Halihazırda bu alanda çalışanların mesleki iyileştirme ve hakları kullanmada eşitlikçi uygulamaların ortaya çıkması açısından ve Kamu İş Barışına katkı sağlama adına işçilere karşı şu ana kadar gerçekleşen ve ileride gerçekleşecek Mobbing’i önleyebilmek ve Kamuda personeller arası derin ayrımcılığa sebebiyet verilmesinin engellemesi için Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin sonucunda 4D’li personellerin bu sözleşmeye dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu konunun iyileştirilmesi açısından gerçekleşmesini istediğim bu sözleşme hem 4D’li olarak çalışanların lehine gelişecek hem de Devletimiz açısından da uyuşmazlıkların giderilmesi ve hukukun adaletli bir biçimde tecelli etmesi açısından bu sözleşmenin kabulünü açıkça etkili bir çözüm yolu olarak görmekteyim.

Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler memintiktepe@gmail.com adresine sorularını yöneltebilirler. Tüm bunlarla birlikte şunun da altını çizmek isterim #isciASDEPdegilmemurASDEP

Kaynakça : Cengiz BAĞDAT, İş Kanunu, 696 KHK, 5395 ÇKK, 657 DMK, 6762 sayılı kanun, Google vb.

 
Etiketler: KAMU, İŞÇİLERİ, YALNIZ, DEĞİLDİR,
Yorumlar
Haber Yazılımı