Yazı Detayı
12 Eylül 2019 - Perşembe 23:24
 
YENİLENMESİ GEREKEN AK PARTİ'NİN GİRİŞİMİ NASIL OLMALI
Ümit Cankurtaran
umit.cankurtaran@hotmail.com
 
 

Ak parti her coğrafyadan ve her etnisiteden oy alan bir Türkiye partisidir. Beğenseniz de beğenmeseniz de bu parti toplumda her iki kişiden biri ona oy vermiştir ve yine her iki kişiden biri de Tayyip Erdoğan’a oy vererek O’nu Devlet Başkanı seçmiştir.

Türkiye’de herkes parti kurabilir ama her parti Türkiye’nin partisi olamaz. Türkiye’nin partisi olmak demek, her coğrafyadan ve her etnisiteden oy almak demektir.

Bu anlamda AK PARTİ ‘’nin rakibi ve alternatifi yoktur.

Bu patinin şimdilik ciddi sıkıntıları oluşmuştur. Zira bu partinin sıkıntıları ister istemez ülke yönetimine de yansımaktadır. Şu anda bu yapının sarsıntısı ülkeyi de derinden etkilemektedir.

Partili yöneticiler vatandaş odaklı olmalıdır; Parti yöneticisi, vatandaşın ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılama anlayışına sahip olmalıdır. Politikada rekabetin ana hedefi vatandaş (seçmen) dir. Burada seçmen ismi yalın olarak kullanılmıştır. Partiye ister oy versin, ister vermesin. Hakkını alamayan her vatandaşın yanında yer alınmalıdır. Çünkü iktidar, mazlum insanları partili partisiz olarak kategorize edemez, etmemelidir de. İşte vatandaş(seçmen) odaklılığı budur.

Parti yöneticisi katılımcı olmalıdır: Vatandaş(seçmen) memnuniyetini sağlamak için tüm partili yönetici ve taraftarlar fikir üretme, geliştirme, sorunları çözme ve karar almada kaliteli politikalar bazında fikir birliği içinde olmalıdırlar.Katılımcılık hem verimliliği artırır hem de partililer arasındaki dayanışma ve kaynaşmayı sağlar.

Örneğin; Partinin il ve ilçe yada Gençlik başkanlarının tayinle belirlenip üyelerin katılımcılığını önlemek siyasi partilerde büyük bir enerji kaybına neden olur. Devlet memuru yada bürokratı tayin eder gibi partili yönetici tayin etmek, gelecek genç kuşakların politika yapma heyecanlarını söndürür, katılımı azaltır, heyecanı öldürür. Bir teşkilat, dinamizmini koruyabilmesi için yöneticisini seçebilmelidir.

Parti yöneticileri hedef birliği içinde olmalıdırlar. Partideki herkes aynı amaca yönelmiş olmalıdır. Birinin amacı vatandaş memnuniyeti fakat, bir başka yöneticinin ise cep doldurma yada nüfuz elde etmek olursa orada başarı sağlanamaz ve rekabet edilemez.

Parti yöneticileri gözlerini devlet malını korumak için açmalı, yemek için olmamalıdır. Milletin değerlerini koruma adına ortaya çıkanlar, bunları tahrip etme gibi bir namussuzluğu suçunu irtikap etmemelidir. Böylelerini parti yönetiminden uzak tutmak partinin ömrünü uzatır, seçmen nezdinde itibarını korur. Partide itibar cellatlarına çok dikkat etmek gerekmektedir.

Parti yöneticileri yüksek moralli olmalıdırlar: Başta partinin üst yönetimi olmak üzere her düzeydeki yöneticiler moralli olmalıdır.

Bu yüksek morallilik AK PARTİ’nin liderinde her zaman görmek mümkündür.

Verimlilik ancak, moralli insanların çalışmalarıyla elde edilebilir.

Her şeyden önce parti yöneticileri davalarına inanmalı ve partisinin politikalarına yürekten teslim olabilmelidir.

Partinin yöneticileri kaliteli iş gücü üretebilmelidir: İş gücü demek, herkesin yaptığını bir seferde ve doğru yapmasıdır. Bu da ancak yöneticinin bizzat sürekli olarak kendisini yetiştirmesi ve üst yönetimin sürekli eğitim vermesi ile elde edilebilir.

Örneğin; bürokrat tayininde ciddi araştırıp, ince eleyip sık dokuyarak hareket etmelidir. Kendi malını ve namusunu teslim edemeyeceği kişiyi herhangi bir kurumun başına getirmemelidir. Bunun en temel ölçüsü, milletin malını ve namusunu kendi malından ve namusundan daha fazla korumasıdır. Bunu yapmayan yada yapamayan hırsız ve namussuzları koruyandan parti yöneticisi yapılmamalıdır.

Yenilenme şartı, çalışmaların bilgiye dayalı olarak yapılmalıdır. Bunun için de parti yönetimleri her zaman bilgiye ve istihbarata dayalı çalışmalarını sürdürmelidir. Bu durum parti için olduğu kadar memleket için de bir zarurettir. Partililerin motivasyonu devlet malını yedirme ile sağlanmamalıdır.

Sağlıklı bilgi ve istihbarat gerek parti ve gerekse kamuoyu nezdinde bazı yanlış suçlamaların önünü keser. Partinin dürüstlük imajı korunmuş olur.

Partinin her düzeydeki yöneticileri dinamik yapılı olmalıdır: Her düzeydeki parti yöneticisi herhangi bir sorunla karşılaştığında karar almada ve uygulamada hızlı hareket etmelidir. Ancak telaşa da kapılmamalıdır. Partinin her düzey teşkilatı, bulunduğu yerin sorunlarını tespit ederek çözümler üretebilmelidir.Bu anlamda görünen odur ki, yerel örgütlere şekil ve slogan üretme ile il, ilçe başkanlarını seçme özgürlüğü tanınmamaktadır. Bu, üst yönetimin güven zaafından oluşmaktadır. Ve bu zaaf partide heyecanı öldürür, verimliliği azaltır.

Parti yöneticileri planlı ve programlı hareket etmelidirler: Yapılan planlarda herkesin görev ve sorumlulukları belirtilmelidir. Plansız yapılan çalışmalar hedefine ulaşamaz. Tayinle gelen teşkilat yöneticisi mevcut sorunları çözmesi zor ve hatta imkansızdır. Çünkü yerelde liderin gözü kulağı mesabesinde olanlarca önerilmiştir. Onların direktiflerinden ayrı hareket edemez. Onlara minnet borcu vardır. Bu sistemle partinin yerel politikacılarında bir gettolaşma oluşur. Dikkatlice bakıldığında bu durumu her yerde görmek mümkündür.

Parti yöneticileri sorumluluklarının bilincinde olmalıdırlar: Partinin her düzeydeki yöneticileri çalışma ve davranışlarıyla tüm partililere ve seçmenlere örnek olmalıdırlar. Söz konusu sorumluluk tablosunu lekeleyenler yönetimlerden dışlanmalıdırlar. Partili adı altında kamunun malını yağmalatmamalıdırlar.

Partinin üst ve her düzeydeki yöneticileri “VAZGEÇİLMEZ” olmadıklarını bilmelidirler: Günümüzde rekabetin ana hedefi seçmendir. Birbirine yakın partilerin çokluğu seçmeni daha seçici, daha bilinçli ve daha nazlı hale getirmektedir.

Günümüzün seçmeninin düşünce yapıları ile tercih alışkanlıkları hızla değişmektedir. Bunun için de vatandaşların / seçmenlerin ihtiyaç ve beklentileri çok iyi tahlil edilmeli, anlaşılmalı ve karşılanmalıdır.

Ak Partiler Şunu İyi Bilmelidirler Demokratik ülkelerde iktidarda kalmanın veya iktidar olmanın yolu, seçmen / vatandaş beklentilerine cevap vermekle ancak mümkün olur.

 
Etiketler: YENİLENMESİ, GEREKEN, AK, PARTİ'NİN, GİRİŞİMİ, NASIL, OLMALI,
Yorumlar
Haber Yazılımı