Yazı Detayı
18 Nisan 2020 - Cumartesi 14:21
 
YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ HAKKINDA
Muhammed Emin Tıktepe
memintiktepe@gmail.com
 
 

Binlerce vatandaşa tahliye yolu açan İnfaz Düzenlemesi 14/04/2020 tarihinde 7242 kanun numarası ile TBMM Genel Kurulundan geçmiş ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 TBMM Genel Kurulunda 14/4/2020 tarihinde kabul edilen Kanunla başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapılmıştır. Kanun toplam 69 maddeden oluşmaktadır.

Bu yazımda siz değerli okuyucularımıza Ceza İnfaz Kurumlarında geçirilen sürelerle birlikte, Denetimli Serbestlik ile ilgili düzenlemeleri, özellikle kadın, yaşlı, çocuk suçlulara ilişkin yapılan infaz yasası değişikliklerine değinmek istedim. Bununla birlikte özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, hangi suçlar bakımından uygulanmayacağını ve infaz yasasının bizlere neler getirdiği hakkında da bilgi vermeye çalışacağım.

Ceza İnfaz Kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmiştir:

Yani Koşullu salıverilme oranı kural olarak 2/3’ten yarıya indirilmektedir.

Mükerrirler ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı 3/4’ten 2/3’e indirilmektedir. ( Ancak 2.kez mükerrir olanların infazı aynen devam ediyor.)

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçları ile terör suçlarının 3/4 olan koşullu salıverilme oranları aynen muhafaza edilmektedir. Bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi halinde 2/3 olan koşullu salıverilme oranı da korunmaktadır.

Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından da herhangi bir indirim yapılmamaktadır.

  1. Denetimli serbestlik uygulamasındaki mevcut 1 yıllık maktu uygulama olduğu şekli ile muhafaza edilmektedir.

Açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik altında infaz edilebileceğine ilişkin hüküm aynen muhafaza edilmektedir.

Hükümlü, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmez veya denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmez ise cezasını açık ceza infaz kurumunda infaz edecektir.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra hükümlü hakkında alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış ise infaz hâkimi tarafından hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecektir.

  1. Denetimli serbestlik uygulamasına ilişkin geçici düzenlemeler yapılmaktadır.

 

Yani yapılan geçici düzenleme uyarınca, özellikle terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren kasten yaralama suçu ve kadına karşı şiddet suçları, işkence ve eziyet suçları ile özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere, 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, 1 yıllık denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkarılmaktadır.

30/03/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, terör suçları, cinsel saldırı suçları, cinsel saldırı ve istismar suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere;

a) 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında bu maddede değişiklik yapan Kanunla değiştirilen 105/A-3. fıkrasında yer alan Denetim Süresi (2 yıl) lık süre, (4 yıl) olarak uygulanır.

b) Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilir. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca veya Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen bir raporla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecektir.

Ayrıca konutta infaz ile ilgili : Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkek hükümlüler için 1 yıl, 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için 2 yıl, 75 yaşını bitirmiş hükümlüler için de 4 yıl olarak öngörüldüğünü ve 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan engeli veya hata hükümlülerin Adli Tıp Kurumu raporlarına bağlı olarak ve yeni doğum yapmış kadınların ve toplam 3 yıldan az süreli hapis cezasına mahkûm olan kadın hükümlülerinde cezalarını konutta infaz edebileceklerini belirtmek isterim.

30/03/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından çocuk hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün ; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacaktır.

Bununla birlikte Covid-19 Salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle açık ceza infaz kurumlarına bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31/05/2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır. Bu süre gerektiğinde Sağlık bakanlığının önerisiyle her defasında iki ayı geçmemek üzere Adalet bakanlığınca 3 kez uzatılabilecektir.

Ayrıca, terör ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere (bunlarla ilgili değerlendirmeyi sadece Cumhuriyet savcısının başkanlık edeceği genişletilmiş bir kurul yapacak ve karar verecektir.) yapılan infaz sistemi değişikliğine bağlı olarak kapalı infaz kurumlarındaki iyi halli hükümlülerden açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına bir yıl kalanların açık ceza infaz kurumlarına gönderilmesine imkân tanıyan bir düzenlemede yapılmaktadır.

Sonuç olarak şunları eklemek isterim ki uygulamadan ve kanunun yorumlanmasından kaynaklı bir takım aksaklık ve yanılmalar söz konusu olabilir, bu yazım sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu yazım ile birlikte, TBMM Kanun Tablosunu ve Kanun metnini okumanızı tavsiye ederim. Sağlıklı günlere kavuşmak temennisi ile.

 

Kaynakça: Google, TBMM Kanun Metni, Osman Atalay

 
Etiketler: YENİ, İNFAZ, DÜZENLEMESİ, HAKKINDA,
Yorumlar
Haber Yazılımı